vriendenkring post aalter
 
 

“Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles wat daarmee verband houdt. Het beperken en voorkomen van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan brand, het beperken en bestrijden van rampen.” Dit zijn de taken van de brandweer, zoals vastgelegd in de Brandweerwet. Zo ziet u maar dat brandweer Aalter een brede waaier van zorgplicht heeft. De opdrachten van de brandweer reiken veel verder dan brandbestrijding alleen, al is het ongetwijfeld het meest spectaculaire en ook het meest heldhaftige aspect van het beroep.  De brandweerman is een man van alle gevaren, of die nu voortkomen uit brand, uit de lucht, te maken hebben met water of een ander natuurelement dat het leven of de gezondheid van mensen en dieren, of hun bezittingen, bedreigt.  In alle omstandigheden moet de brandweer passende bijstand verlenen.

De opdracht van de Brandweer ligt wettelijk vast en omvat volgende punten ;  °    Het vervoer en verzorgen van een verstikte of van een drenkeling; aanvoer van zuurstof.

 1. Hulp bij ontploffing.

 2. Bevrijding van een persoon die in een lift is ingesloten.

 3. Hulp aan op een dak gevluchte personen (in geval van geesteszieken)

 4. Bevrijding van een onder puin bedolven persoon.

 5. Bevrijding van een onder een voertuig (tram, vrachtwagen, enz.) geklemde persoon.

 6. Dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval die zich op de openbare weg of op een openbare plaats bevindt.

 7. Bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon.

 8. Bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool).

 9. Ophalen van een persoon uit putten, kanaal, vijver, enz...

 10. Het vrijmaken van de rijweg indien er gevaar voor personen of goederen bestaat.

 11. Bevrijding van een persoon met een der ledematen geklemd in een machine.

 12. Leegpompen van een kelder ingevolge van een overstroming of lekkage aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is.

 13. Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke stoffen.

•Hulp bij ontsnapping van stoom in een gebouw.

 1. Hulp bij oververhitte verwarmingsketel

 2. Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen.

 3. Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert.

 4. Neutralisatie van een laag koolwaterstofverbindingen of zuur.

 5. Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren.


Er wordt met ingang van 10 januari 2015 een retributie gevestigd voor prestaties geleverd door de hulpverleningszone die niet behoren tot de opdrachten die haar opgedragen worden door wetten en reglementen en/of prestaties die op grond van artikel 2 en 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 niet gratis moeten uitgevoerd worden door de hulpdiensten.

Er wordt een retributie geheven op alle uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen en controlebezoeken die de wettelijke verplichtingen inzake het voorkomen van brand betreffen.

Gedetailleerde gegevens kan U via onderstaande link bezichtigen :

http://www.aalter.be/file_uploads/9730.pdfterug naar boven

Geen toegang